Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Hosting pro provozování aplikací MŽP 23.11.2015
Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let - Část 5 23.11.2015
Dodání, instalace a servis kontrolního rentgenového systému a průchozího detektoru kovů - opakování 16.11.2015
Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech s podporou OPŽP II. 27.10.2015
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2015 27.10.2015
Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na MŽP vč. podpory systému 21.10.2015
Řešení havarijního stavu a následné podpory systému Registr CITES II 12.10.2015
Podatelna Ministerstva životního prostředí II 09.10.2015
Ostraha oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem 05.10.2015
Objednávka - výroba myslivecké siláže na rok 2015 01.10.2015
Výroba audiovizuálního díla "Minuty z přírody" 23.09.2015
Generální dozor objednatele II 22.09.2015
Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020 07.09.2015
Jednorázová technická revize systému IPPC a zabezpečení jeho systémové podpory 31.08.2015
Zajištění seminářů a konference zaměřených na výměnu zkušeností a rozvoj metodického zázemí environmentálních subjektů 25.08.2015
Informační kampaň se zaměřením na výsledky 57. výzvy OPŽP – tzv. alternativní doprava 18.08.2015
Ostraha ředitelství ČIŽP Praha 14.08.2015
Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2015 11.08.2015
Propagace OPŽP 2014 – 2020 zaměřená na výchovu dětí v oblasti třídění odpadů a životního prostředí 10.08.2015
Metodika vymezování územního systému ekologické stability (ÚSES) sloužící jako podklad pro PO4 OPŽP 2014 – 2020, aktivitu 4.1.1 a 4.3.2 06.08.2015