Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR II. 13.07.2015
Dohoda o realizaci managementových opatření LIFE40/C1/2015 10.07.2015
Dohoda o realizaci managementových opatření LIFE46/C1/2015 01.07.2015
Dodávka a montáž nových kuchyňských linek vč. příslušenství 26.06.2015
Spoty určené k propagaci přínosů OPŽP 26.06.2015
Servisní služby pro tisková zařízení vybraných značek 17.06.2015
Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách 02.06.2015
Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF II. 01.06.2015
ZABAGED 28.05.2015
Poskytování podpůrných služeb v rámci provádění rizikových analýz v oblasti bezpečnosti informací (ISMS), požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) stávajícím nástrojem SW RANIT 27.05.2015
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí – opakování (část 1) 26.05.2015
Smlouva o poskytování systémové podpory Produktů č. 78/2015 26.05.2015
Poskytování servisních a opravárenských prací pro vozidla značky Škoda 15.05.2015
Dodávka a montáž klimatizační jednotky do zasedací m. 351 v budově Ministerstva životního prostředí 14.05.2015
Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR 05.05.2015
Administrace poštovních služeb 30.04.2015
Smlouva o smluvním pěstování a dodávce sadebního materiálu lesních dřevin 30.04.2015
Analýza minimální výše nákladů zařízení na využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů pro účely zefektivnění přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 3 28.04.2015
Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR 27.04.2015
Pronájem skenovacích pracovišť 27.04.2015