Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výroba a dodání venkovních tabulí pro IP LIFE 23.11.2020
Smlouva o dílo 20.11.2020
Zajištění aktualizované publikace Péče o netopýry 18.11.2020
Obnova systémů technické ochrany 16.11.2020
Nákup mobilních telefonů 13.11.2020
Pořízení Systému pro efektivní řízení aktiv a řízení rizik v rámci Ministerstva životního prostředí a u vybraných rezortních organizací 12.11.2020
Zpracování výzkumné implementační zprávy o plnění Aarhuské úmluvy 11.11.2020
Provádění oprav a údržby rozvodů ÚT a ZTI v areálu MŽP 10.11.2020
Dodávka IS StaR Portál včetně zajištění provozu a rozvoje 09.11.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) Parku exotických zvířat 05.11.2020
Technické a organizační zajištění akcí pro potřeby OPŽP 2020 - 2022 05.11.2020
Zpracování posudku k záměru "CTPark Teplice III" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.11.2020
Služby v oblasti ICT 2020 - Zálohování a instalace prostředků VT 04.11.2020
Darování exemplářů CITES (ara rudobřichý) ZOO Lešná 02.11.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) Papouščí ZOO 02.11.2020
Provádění revizí elektrických zařízení, spotřebičů a provádění drobných elektro prací v budově MŽP 2020 – 2024 02.11.2020
Vyhodnocení hydrogeologických dat a trendů v povodí Kamenice a Křinice za období 2019 a 2020 30.10.2020
Úklidové služby 29.10.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) ZOO Tábor 27.10.2020
Revize vymezení nadregionálního biocentra ÚSES 2001 Údolí Vltavy 27.10.2020