Veřejná zakázka: Výřez nežádoucích dřevin a ruční kosení v CHKO České středohoří - EVL Raná-Hrádek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1121
Systémové číslo: P14V00001112
Počátek běhu lhůt: 06.10.2014
Nabídku podat do: 15.10.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez nežádoucích dřevin a ruční kosení v CHKO České středohoří - EVL Raná-Hrádek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1 a C6. Jedná se o následující práce v EVL Raná-Hrádek:
A. Výřez zmlazení nežádoucích dřevin na ploše 2,8475 ha, p. p. č 246/5, 1152, 1153, 1154, 1157 k. ú. Raná u Loun. Na ploše bude dle pokynů pracovníků Správy CHKO České středohoří ponecháno několik dřevin pro hnízdění ptáků. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucnu bez problémů obhospodařovat.
B. Ruční kosení na ploše 1,0657 ha, p. p. č 315/3 k. ú. Raná u Loun.
Výřez nežádoucích dřevin a ruční kosení budou provedeny dle zákresů v ortofotomapě, která je v příloze č.2 této smlouvy. Veškerá dřevní hmota a pokosená biomasa budou odklizeny z pozemků a zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy (dřevní hmotu ani biomasu nelze na lokalitě pálit).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky