Veřejná zakázka: Ošetření významných stromů v NPP Babiččino údolí 2014

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1384
Systémové číslo: P14V00001375
Evidenční číslo zadavatele: MAS-78a/62/14
Počátek běhu lhůt: 16.10.2014
Nabídku podat do: 22.10.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ošetření významných stromů v NPP Babiččino údolí 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ošetření významných stromů v NPP Babiččino údolí
Ošetření starého mohutného dubu letního u cesty k Bělidlu rostoucího na pozemku č. parc. 676/5 k.ú. Ratibořice u České Skalice. Proveden bude zdravotní řez v celé koruně stromu a kompletní odstranění ochmetu. Silnější suché větve budou uloženy na menší hromádku pod stromem, zbytek ořezaných větví bude zlikvidován odvozem nebo štěpkováním (štěpku je možno rozprostřít v tenké vrstvě rovnoměrně pod korunou stromu).
Ošetření skupiny 4 lip velkolistých u luční pěšiny jižně od Vilémova mostu na pozemku č. parc. 779/4 k.ú. Ratibořice u České Skalice.Proveden bude zdravotní a redukční řez za účelem odlehčení korun stromů a prodloužení jejich životnosti, kontrola nebo případně výměna dynamické vazby v koruně střední lípy. Ořezané větve budou zlikovidovány odvozem nebo štěpkováním, silnější části ořezaných větví budou zkráceny a uloženy na hromady pod korunami stromů.
Ošetření mladého ořešáku černého u Loveckého pavilonu rostoucím na pozemku č. parc. 786 k.ú. Ratibořice u České Skalice. Proveden bude výchovný řez s důrazem na zajištění dostatečné podchodné a podjezdné výšky. Ořezané větve budou uloženy na okraji pozemku pod okrajové stromy a keře lesa.
Ošetření starého mohutného ořešáku černého u Loveckého pavilonu rostoucího na pozemku č. parc. 786 k.ú. Ratibořice u České Skalice. Proveden bude zdravotní řez. Ořezané větve budou uloženy na okraji pozemku pod okrajové stromy a keře lesa.
Ošetření dvou starých jabloní na pozemku č. parc.788 k.ú. Ratibořice u České Skalice za Loveckým pavilonem. Proveden bude zdravotní řez za účelem prodloužení životnosti a zajištění podjezdné výšky. Ořezané větve budou uloženy na okraji pozemku pod okrajové stromy a keře lesa.
Ošetření třech mladých jabloní na pozemku č. parc.788 k.ú. Ratibořice u České Skalice za Loveckým pavilonem. Proveden bude výchovný řez. Ořezané větve budou uloženy na okraji pozemku pod okrajové stromy a keře lesa.
Ošetření 28 mladých lip v aleji podél cesty u Bílého mostu rostoucích na pozemku č. parc. 1200 a 1205 k.ú. Žernov u České Skalice. Bude proveden výchovný řez s důrazem na zajištění dostatečné podchodné a podjezdné výšky. Ořezané větve budou uloženy na okraji pozemku pod okrajové stromy a keře lesa.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Broumovsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky