Veřejná zakázka: Obnova srubových přehrážek v NPR Kladské rašeliny a PR Prameniště Teplé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1601
Systémové číslo: P14V00001592
Evidenční číslo zadavatele: PPK_54a_41_14
Počátek běhu lhůt: 12.11.2014
Nabídku podat do: 20.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova srubových přehrážek v NPR Kladské rašeliny a PR Prameniště Teplé
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provést v NPR Kladské rašeliny v částech Paterák, Lysina, Tajga a Malé rašeliniště a v PR Prameniště Teplé obnovu celkem 40 ks srubových vodních přehrážek na starých odvodňovacích příkopech na níže uvedených pozemkových parcelách ležících v LHC Kladská a LHC Teplá. Počty a parametry konkrétních přehrážek jsou specifikovány v následujícím popisu zadání - smlouvy. Přehrážky jsou situovány na úsecích předmětných příkopů, jak je vyznačeno v mapových přílohách, které tvoří nedílnou součást zadání – smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 248 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky