Veřejná zakázka: Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů a výřez křovin v NPP Velký vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11441
Systémové číslo: P21V00000194
Datum zahájení: 06.09.2021
Nabídku podat do: 13.09.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů a výřez křovin v NPP Velký vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na podporu cenných teplomilných společenstev na části NPP Velký vrch u Vršovic a jejího ochranného pásma, p. p. č. 391, 393, 398, 693/20, 693/40, 4693/49 k. ú. Vršovice u Loun.
Budou provedeny následující práce:
A. Ruční kosení travních porostů křovinořezem na šesti plochách o celkové výměře 2,18 ha.
B. Výřez zmlazení nežádoucích dřevin křovinořezem na čtyřech plochách o celkové výměře 0,76 ha.
C. Seč lehkou mechanizací na jedné ploše o rozloze 1,33 ha.
Veškerá pokosená či vyřezaná hmota bude vyhrabána a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky