Veřejná zakázka: Realizace záchranného programu pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) na lokalitě Podvrdy u Tupes v letech 2021 až 2023 - opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11443
Systémové číslo: P21V00000196
Datum zahájení: 03.09.2021
Nabídku podat do: 10.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace záchranného programu pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) na lokalitě Podvrdy u Tupes v letech 2021 až 2023 - opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení opatření v rámci realizace záchranného programu pro hořeček nahořklý na lokalitě Podvrdy u Tupes v letech 2021 až 2023. Podzimní seč na začátku realizace projektu na místech s větší akumulací stařiny, následovaná intenzivním výhrabem; výřez náletových dřevin; intenzivní jarní pastva ovcí a/nebo koz a s tím související vybudování dočasného ohrazení pastviny z dočasných dřevěných kůlů a drátu; podzimní seč v prostoru pastviny v místech s větším nárůstem otav nebo s nedopasky po jarní pastvě; kosení 2x ročně na p.p.č 229 a 226/5 po plošném výřezu náletu.
Bližší specifikace viz návrh smlouvy včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 317 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky