Veřejná zakázka: Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů, výřez křovin a kácení v Dobroměřické pískovně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11442
Systémové číslo: P21V00000195
Datum zahájení: 06.09.2021
Nabídku podat do: 13.09.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů, výřez křovin a kácení v Dobroměřické pískovně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení travních porostů, výřez křovin a kácení v Dobroměřické pískovně, p. p. č. 413/16, 413/17, 413/18, 413/19, 413/20, 413/21, 413/31, 428, 413/24, 413/25 k. ú. Dobroměřice.
Budou provedeny následující práce:
A. Seč křovinořezem na ploše s rozlohou 2,39 ha (redukováno za výskyt dřevin o třetinu na 1,58 ha)
B. Seč lehkou mechanizací na ploše s rozlohou 1,4 ha.
C. Odstranění náletu do 3 m výšky na ploše s rozlohou 0,27 ha (redukováno o polovinu na 0,14 ha, protože se jedná o nesouvislý porost dřevin)
D. Kácení volné – 52 stromů s průměrem 11 – 20 cm ve výčetní tloušťce.
Veškerá pokosená či vyřezaná hmota bude vyhrabána a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 960 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky