Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - bílé stráně I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6173
Systémové číslo: P16V00002194
Datum zahájení: 27.10.2016
Nabídku podat do: 08.11.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - bílé stráně I.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se o výřez rozptýleného zmlazení nežádoucích dřevin v lokalitě Raná – bílé stráně, část p. p. č. 1149/1 v k. ú. Raná u Loun a část p. p. č. 3486/2 k. ú. Lenešice, na výměře 0,5045 ha. Na ploše zůstanou veškeré vzrostlé hlohy označené pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko.
Výřez dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné v budoucnosti pozemek obhospodařovat. ZHOTOVITEL BUDE POSTUPOVAT TAK, ABY BYLO VYŘEZÁNO POUZE ZMLAZENÍ NEŽÁDOUCÍCH DŘEVIN A BYLINNÝ POROST ZŮSTAL V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE ZACHOVÁN, TJ. VÝŘEZ BUDE PROBÍHAT SELEKTIVNĚ NAPŘ. POMOCÍ KŘOVINOŘEZU. PRO REALIZACI OPATŘENÍ NELZE POUŽÍT RUČNĚ VEDENÝ MULČOVAČ ČI JINOU PODOBNOU MALOU MECHANIZACI, KTERÁ BY ODSTRANILA VEGETACI PLOŠNĚ. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odstraněna z pozemků, odvezena a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Odstraněna bude i dřevní hmota z několika keřů, které byly vyřezány v minulých letech. Vyřezávaná plocha je špatně přístupná (nevede na ni žádná cesta) a svažitá. Při příjezdu na vyřezávanou plochu nesmí být žádným způsobem dotčeny výsevy vičence ligrusu na p. p. č. 240/1 v k. ú. Raná u Loun. Vyřezávané dřeviny jsou převážně výšky do 1 m, rozvětvené a trnité. Opatření bude provedeno do 29. 11. 2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 23 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky