Veřejná zakázka: Tvorba tůní v k. ú. Kunín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6167
Systémové číslo: P16V00002188
Datum zahájení: 26.10.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba tůní v k. ú. Kunín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Lokalita 1: Vykopání tůně o objemu odtěžené zeminy cca 216 m3 při ploše vodní hladiny cca 180 m2 na pozemku p. č. 2356 v k. ú. Kunín. Tůň bude zhruba trojúhelníkovitého tvaru o rozměrech 30 m x 10 m a maximální hloubce 1,5 metrů. Hrany západního a východního cípu tůně se sklonem 1 : 10 (schodovité dno), v hlubších partiích až 1 : 20. Severní hrana a jižní cíp tůně budou provedeny se sklonem 1 : 4. Plocha s hloubkou > 1 m bude zaujímat plochu cca 60 % tůně. Břehová hrana nebude výrazněji členěna. Nejvýraznějšími útvary budou 3 "laloky" každého cípu trojúhelníku v pořadí západní lalok (úzký podlouhlý cca 12 x 4 m), východní lalok (8 x 5 m), jižní (5 x 16 m). Nákres tůně je součástí přílohy č. 4 smlouvy. Vykopaná zemina bude rozhrnuta v tenké vrstvě (10 - 20 cm) ve vzdálenosti cca 50 m od tůně, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů.
• Lokalita 2: Pročištění 2 tůní strhnutím drnu ze dna na ploše cca 230 m2 na pozemcích p. č. 2232, p. č. 2234, p. č. 2240, p. č. 2331 vše v k. ú. Kunín. Dojde k prohlouhení o cca 30 cm ve středu tůní při zachování stávajícího sklonu břehů a litorálu. Vytěžený sediment bude rozhrnut v okolí tůní. Tůně budou provedeny v souladu se Standardy - Tvorba tůní.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 69 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky