Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - u lomu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6177
Systémové číslo: P16V00002198
Datum zahájení: 27.10.2016
Nabídku podat do: 08.11.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - u lomu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se o výřez rozptýlených nežádoucích dřevin a jejich zmlazení v lokalitě Raná – u lomu, část p. p. č. 1140/7 v k. ú. Raná u Loun, na výměře 0,8101 ha. Na ploše zůstanou veškeré ovocné dřeviny a dále vzrostlé dřeviny označené pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko.
Výřez dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné v budoucnosti pozemek obhospodařovat. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odstraněna z pozemku, odvezena a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Vyřezávané dřeviny jsou převážně výšky do 1 m, rozvětvené a trnité.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky