Veřejná zakázka: Obnova tůně v PR Bartošovický luh - 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6168
Systémové číslo: P16V00002189
Datum zahájení: 26.10.2016
Nabídku podat do: 03.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova tůně v PR Bartošovický luh - 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Odbahnění části tůně pod hrází Horního bartošovického rybníka včetně prosvětlení od náletových dřevin na pozemku p. č. 2305/2 v k. ú. Bartošovice v PR Bartošovický luh v délce cca 60 m. Budou provedeny následující dílčí práce:
• Odbagrování bahna a sedimentu na ploše cca 600 m2 a průměrné hloubce 0,5 m (maximální hloubka 1 m), objem odtěženého sedimentu cca 300 m3. Současná břehová čára bude zachována, břehy budou mít sklony 1:5 - 1:10. Vytěžený sediment bude odvezen a uložen na skládce ve vzdálenosti cca 650 m mimo PR na pozemku p. č. 2305/1.
• Vybudování přehrážky z kulatiny (případně z jednoho silnějšího kmene), která bude zabraňovat rozmývání bahna z nepročištěné části tůně.
• Pokácení a zpracování označených 47 stromů – pokácení, nařezání kulatiny a hroubí na požadované délky s jeho následným uložením do hrání na určená místa, seštěpkování větví. Štěpka a dřevní hmota vytažená z tůně během výkopu budou uloženy na určených místech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 110 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky