Veřejná zakázka: Lesní práce v NPR Špraněk - část Prořezávka přehoustlých porostů v NPR Špraněk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11492
Systémové číslo: P21V00000245
Datum zahájení: 08.11.2021
Nabídku podat do: 15.11.2021 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní práce v NPR Špraněk - část Prořezávka přehoustlých porostů v NPR Špraněk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.
Prořezávka přehoustlých bukových porostů o ploše 2,53 ha. Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 37 001 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky