Veřejná zakázka: Ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče na území NPR Děvín-funkční celek (část PPK-98h/73/21)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11467
Systémové číslo: P21V00000220
Datum zahájení: 14.10.2021
Nabídku podat do: 21.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče na území NPR Děvín-funkční celek (část PPK-98h/73/21)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na území NPR Děvín na části Kotel bude provedeno ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče. Překoseny budou plochy se zvýšeným nárůstem rostlinné hmoty v důsledku vývoje klimatické sezony, 30% plochy zůstane ponechána bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky a pásů orientovaných po spádnici, tj. z ploch dotčených zásahem na 2,7195ha bude překoseno 1,90365 ha. Pokosená hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou nejpozději do 14ti dnů od dokončení sečení. Výška strniště do 10cm. Jedná se o část
zakázky malého rozsahu PPK-98h/73/21. Ostatní části jsou zadávány v samostatných zadávacích postupech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 75 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky