Veřejná zakázka: Koncepce práce s návštěvnickou veřejností pro CHKO Orlické hory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11501
Systémové číslo: P21V00000254
Datum zahájení: 30.11.2021
Nabídku podat do: 08.12.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce práce s návštěvnickou veřejností pro CHKO Orlické hory
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování studie – Koncepce práce s návštěvnickou veřejností pro chráněnou krajinnou oblast Orlické hory. analytická, plánovací a aplikační část, která budou obsahovat interpretační plán CHKO včetně aktualizace interpretačního plánu Domu přírody Orlických hor a hodnocení únosné kapacity území. Koncepce bude podkladem pro činnost AOPK ČR, pro vypracování plánu péče, zvláště pak kap. Práce s veřejností, projekt, realizaci a provoz Domu přírody Orlických hor a další návštěvnické infrastruktury v CHKO s ohledem na možné spolufinancování z OPŽP. Zároveň však bude koncepce využívána i samostatně při realizaci nové a opravě stávající návštěvnické infrastruktury v CHKO. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v přílohách návrhů smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 289 256 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky