Veřejná zakázka: Překlad Záchranného programu pro perlorodku říční do Aj

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7264
Systémové číslo: P17V00000514
Evidenční číslo zadavatele: 110
Datum zahájení: 23.03.2017
Nabídku podat do: 30.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Překlad Záchranného programu pro perlorodku říční do Aj
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se zavazuje na své náklady:

Přeložit Záchranný program pro perlorodku říční včetně 7 příloh (dále jen ZP; Příloha č. 1) do anglického jazyka. Překlad bude dodán ve formátu MS Word a bude obsahovat korekci rodilým mluvčím.

Nabídková cena je požadována za zhotovení celého díla, nikoliv za jednu NS.

Vzor smlouvy vytvořený zadavatelem je závazný. Zadavatel nepožaduje, aby účastník přiložil k nabídce vyplněnou a podepsanou smlouvu. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli zaslat vyplněnou smlouvu ve strojově čitelném formátu (.doc) pro účely jejího uveřejnění v registru smluv.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 64 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky