Veřejná zakázka: Mihule ukrajinská - monitoring, záchranné transfery a odlov pstruha potočního

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7100
Systémové číslo: P17V00000350
Evidenční číslo zadavatele: 110
Datum zahájení: 08.03.2017
Nabídku podat do: 15.03.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mihule ukrajinská - monitoring, záchranné transfery a odlov pstruha potočního
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se zavazuje na své náklady:
Provést odlov pstruha potočního (Salmo trutta fario) na lokalitách s výskytem mihule ukrajinské (Eudontomyzon mariae) za účelem snížení predačního tlaku na populaci mihulí v rozsahu 56 hodin. Provést záchranné transfery mihule ukrajinské v celkovém rozsahu 64 hodin. Larvy i dospělci mihulí budou odloveny z dolního úseku Račinky mezi ř. km 0,0 – 0,9 (ústí do Losinky – mostek v areálu lázní) a z úseku Losinky mezi ř. km 0,0 – 3,5 (ústí do Desné – soutok s Račinkou). Odchycené larvy budou transferovány do úseku Račinky nad lázeňský park (říční km 1,2 – 1,5). Pokud bude odlovených larev větší množství, budou postupně vysazovány výše proti proudu vody (nad ř. km 1,5) na vhodná místa s dostatečně hlubokými nánosy. Provést monitoring potenciálních predátorů populace mihule ukrajinské (Eudontomyzon mariae) na lokalitě Račinka v celkovém rozsahu 80 hodin. Monitoring bude realizován s využitím fotopastí, které budou zhotoviteli zapůjčeny ze strany zadavatele po dobu trvání monitoringu. Výstupem bude souhrnná závěrečná zpráva, která bude odevzdána zadavateli. V průběhu realizace je zhotovitel vázán pokyny zadavatele. Kontaktní osobou na straně zadavatele je Mgr. Václav John (vaclav.john@nature.cz, telefon 283 069 254).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 56 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky