Veřejná zakázka: Indexace digitálních dokumentů do databáze o perlorodkách říčních

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7033
Systémové číslo: P17V00000283
Evidenční číslo zadavatele: 110
Datum zahájení: 20.02.2017
Nabídku podat do: 01.03.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Indexace digitálních dokumentů do databáze o perlorodkách říčních
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Objednatel dodá zhotoviteli digitalizované dokumenty ve formátech .pdf a .jpg na DVD nosiči. Objednatel rovněž dodá zhotoviteli databázi, se kterou bude zhotovitel pracovat.
Zhotovitel vloží objednatelem dodané digitalizované dokumenty jednotlivě do databáze a opatří je výstižnou anotací a relevantními klíčovými slovy.
Kategorie klíčových slov jsou: Rok, měsíc, přesné místo, okres, kraj, název povodí, název vodního toku, typ dokumentu (fotografie, obrázek, text), autor. Tyto kategorie klíčových slov budou přiděleny všem indexovaným dokumentům.
Klíčová slova přiřazovaná pokud jsou relevantní: eroze, detrit, prameniště, perla, lov, transport, náhon, oprava, odchov, bioindikace, výzkumná zpráva. Další klíčová slova přiřadí zhotovitel dle uvážení.
Zhotovitel předá objednateli plně funkční databázi, což znamená, že bude možné v databázi hledat jednotlivé záznamy podle klíčových slov, nebo fulltextově.
Vzor smlouvy vytvořený zadavatelem je závazný. Zadavatel nepožaduje, aby účastník přiložil k nabídce podepsanou smlouvu. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli zaslat vyplněnou smlouvu ve strojově čitelném formátu (.doc) pro účely jejího uveřejnění v registru smluv.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 123 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky