Veřejná zakázka: Pastva travních porostů v NPR Koda a NPP Zlatý kůň (JZ část CHKO Český kras) velkým smíšeným stádem ovcí a koz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7262
Systémové číslo: P17V00000512
Evidenční číslo zadavatele: 22
Datum zahájení: 29.03.2017
Nabídku podat do: 06.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva travních porostů v NPR Koda a NPP Zlatý kůň (JZ část CHKO Český kras) velkým smíšeným stádem ovcí a koz
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Řízená pastva travních porostů (pastvin a stepních trávníků)na lokalitách v NPR Koda a NPP Zlatý kůň (JZ část území CHKO Český kras) s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin velkým (cca 150 - 250 ks) smíšeným stádem ovcí a koz (s převahou ovcí). Pastva bude provedena ve dvou etapách – v jarním a v letním (podzimním) období. V každé etapě budou ponechány nepasené plochy v rozsahu cca 1/5 až ¼ z výměry příslušné části lokality, jejichž umístění určí objednatel.

Pastva bude procíhat na následujících lokalitách:
a)Tobolská step a U rokle (NPR Koda);
b)komplex travních porostů v NPP Zlatý kůň

o celkové výměře cca 21,6 ha.
Vzhledem ke vzdálenosti lokalit bude každá z nich pasena samostatně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky