Veřejná zakázka: Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras (SZ část CHKO) velkým smíšeným stádem ovcí a koz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7261
Systémové číslo: P17V00000511
Evidenční číslo zadavatele: 22
Datum zahájení: 28.03.2017
Nabídku podat do: 06.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras (SZ část CHKO) velkým smíšeným stádem ovcí a koz
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Řízená pastva travních porostů (pastvin a stepních trávníků) na lokalitách v 1. zóně CHKO Český kras (v SZ části území CHKO) s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin velkým (cca 100 - 200 ks) smíšeným stádem ovcí a koz (s převahou ovcí). Pastva bude provedena ve dvou etapách - v jarním a letním (podzimním) období. V každé etapě budou ponechány nepasené plochy v rozsahu cca 1/5 až 1/4 z výměry příslušné části lokality, jejichž umístění určí objednatel.

Pastva bude provedena v následujících v lokalitách:
a)komplex pastvin Pání hora a Mužíkovy pole;
b)komplex pastvin Šanův kout a Liština
vše v 1. zóně CHKO, o celkové výměře cca 16,5 ha.

Vzhledem ke vzdálenosti obou lokalit, bude každá z nich pasena samostatně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky