Veřejná zakázka: Pastva stádem ovcí na části NPR Oblík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7725
Systémové číslo: P17V00000975
Datum zahájení: 05.06.2017
Nabídku podat do: 12.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva stádem ovcí na části NPR Oblík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva stádem ovcí na na části NPR Oblík za účelem podpory populací stepních druhů rostlin. Opatření bude provedeno na čtyřech plochách o celkové výměře 3,6320 ha v k. ú. Raná u Loun, na p. p. č. 894/1, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze této veřejné zakázky. Stádo bude mít min. 100 ks ovcí. Pastva bude probíhat v období od června do konce července.

Zakázku je možné realizovat dvěma způsoby:

A. Za pomoci ovčáckých psů. Pastva bude probíhat zejména od brzkých ranních hodin do dopoledne a od pozdního odpoledne do noci s delší pauzou v nejteplejší části dne, vždy však po dobu min. 8 hod. denně.

B. Pomocí oplůtků o min. výměře 0,35 ha, které se budou každé cca 2-3 dny přesouvat. Pastva v oplůtkách musí probíhat minimálně 8 hodin denně.

Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří ve věcech týkajících se termínů a délky výpasů jednotlivých ploch.
Předpokládaná celková doba pastvy je cca 20 dní, pastva na jednotlivých plochách bude ukončena v okamžiku, kdy min. 75% porostu bude nižší než 10 cm (viz ilustrační fotografie v příloze této veřejné zakázky).

Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků.
Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD_02-003_2015_PASTVA, který je v příloze této této veřejné zakázky a dále je ke stažení stažení na www.standardy.nature.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky