Veřejná zakázka: Ruční kosení na části PP Tobiášův vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7753
Systémové číslo: P17V00001003
Datum zahájení: 08.06.2017
Nabídku podat do: 19.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení na části PP Tobiášův vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení (pomocí křovinořezu/ručně vedené sekačky) na části PP Tobiášův vrch na ploše 2,2036 ha, části p. p. č. 135/2 a 150 v k. ú. Kozly u Loun. Opatření bude provedeno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení, a to v období od 15. července do 31. srpna 2017. Veškerá pokosená hmota bude shrabána hráběmi, odklizena z pozemků, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy. V rámci ručního kosení bude odstraněno i případné zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Jedná se o hůře přístupné a částečně svažité pozemky.
Opatření bude provedeno v souladu se "Standardem SPPK D02 004:2017 Sečení", který je v příloze tohoto zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 59 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky