Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o podnájmu 2 parkovacích míst Olomouc 14.12.2012
Dodávky CNG pro potřeby Ministerstva životního prostředí 09.11.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor (nájem garáže k parkování vozidla) 14.06.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž 26.02.2011
Servis na ČOV REBEKA 19.01.2011
Poskytování služeb v oblasti údržby programového vybavení 24.11.2010
Zprostředkování burzovních komoditních obchodů 10.09.2010
Zpracování posudku k záměru "Plán I. etapy likvidace hliniště Vážany v DP Vážany, Vážany u Kroměříže" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.07.2010
Poskytování servisní podpory v souvislosti s nastavením a provozem aplikačního programového vybavení 03.02.2010
Nájem nebytových prostor pro odbor výkonu státní správy VIII 03.07.2009
Nájem parkovacího místa pro potřeby odboru výkonu státní správy IX 25.02.2009
Opravy a servis motorových vozidel značky Peugeot, Citroën, BMW a Mercedes 10.02.2009
Poskytování služeb osoby odborně způsobilé k nakládání s NCHLS 25.09.2008
Antispamová ochrana Virus Free 16.09.2008
Servis sekčních vrat Hörmann 09.09.2008
Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů, poradenská činnost a evidence nakládání s odpady 25.08.2008
Svoz živočišného odpadu 26.06.2008
Každodenní úklid kancelářských prostor pro potřeby OVSS V 25.06.2008
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS VI 02.06.2008
Výkon funkce Národního inspekčního orgánu pro Správnou laboratorní praxi 01.04.2008