Smlouva: Zajištění konferenčních služeb pro konání mezinárodní konference „Wetlands in Agricultural Landscapes: Present state and perspectives in Europe“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 29
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 629 990,00
Cena v Kč vč. DPH: 755 505,00
Zadávací řízení: Zajištění konferenčních služeb pro konání mezinárodní konference „Wetlands in Agricultural Landscapes: Present state and perspectives in Europe“

Název (předmět)

Zajištění konferenčních služeb pro konání mezinárodní konference „Wetlands in Agricultural Landscapes: Present state and perspectives in Europe“

Stručný popis

Předmětem zakázky je zajištění konferenčních služeb pro konání mezinárodní konference s názvem „Wetlands in Agricultural Landscapes: Present state and perspectives in Europe“ ve dnech 11. - 16. října 2015. Konference je organizovaná v rámci projektu „Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky“ financovaného v rámci EHP fondů 2009-2014.
Místo konání konference musí splňovat požadavky uvedené ve specifikaci předmětu zakázky, a to zejména požadavky na konferenční zázemí s požadovanou kapacitou a blízkou dostupnost mokřadních lokalit, které budou cílem tematicky zaměřených exkurzí a doprovodných akcí. Všechny níže požadované služby se musí uskutečnit v jednom objektu.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy