Smlouva: Metodika vymezování územního systému ekologické stability (ÚSES) sloužící jako podklad pro PO4 OPŽP 2014 – 2020, aktivitu 4.1.1 a 4.3.2

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 33
Datum uzavření smlouvy: 06.08.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 750 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 907 500,00
Zadávací řízení: Metodika vymezování územního systému ekologické stability (ÚSES) sloužící jako podklad pro PO4 OPŽP 2014 – 2020, aktivitu 4.1.1 a 4.3.2

Název (předmět)

Metodika vymezování územního systému ekologické stability (ÚSES) sloužící jako podklad pro PO4 OPŽP 2014 – 2020, aktivitu 4.1.1 a 4.3.2

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování metodiky vymezování územního systému ekologické stability (dále také jako „ÚSES“), na jejímž základě budou zpracovány Plány ÚSES a následně realizovány skladebné části (prvky) ÚSES. Obě tyto aktivity jsou předmětem podpory z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. V rámci zpracování metodiky budou revidovány, aktualizovány a doplněny existující metodické podklady, jejichž využití vzhledem k době vzniku již neodpovídá současným potřebám a nárokům, zejména ve vztahu k současnému legislativnímu kontextu. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy