Smlouva: Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR II.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 28
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 393 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 895 530,00
Zadávací řízení: Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR II.

Název (předmět)

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR II.

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR obsahující návrh kritérií pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku. Dodavatel bude při plnění předmětu veřejné zakázky spolupracovat s ČHMÚ, zejména z hlediska interpretace podkladových dat a klimatických scénářů. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy