Smlouva: Spoty určené k propagaci přínosů OPŽP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 31
Datum uzavření smlouvy: 26.06.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 323 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 391 556,00
Zadávací řízení: Spoty určené k propagaci přínosů OPŽP

Název (předmět)

Spoty určené k propagaci přínosů OPŽP

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výroba 9 spotů v délce 2 – 3 minuty určených k propagaci přínosů jednotlivých prioritních os (1 – 7) Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“). Úvodní díl bude informovat obecně o OPŽP, kde bude shrnuto celé programové období 2007 – 2013. Dalších 7 dílů bude zaměřeno vždy na jednu prioritní osu. Spoty o prioritních osách představí úspěšně realizované projekty a promluví v nich příjemci dotace. Závěrečný díl bude věnován novému programovému období 2014 – 2020 s důrazem na možnosti čerpání v tomto období a plánované výzvy k podání žádostí o dotace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v Příloze č. 3 ZD.
Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy