Smlouva: Informační kampaň se zaměřením na výsledky 57. výzvy OPŽP – tzv. alternativní doprava

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 35
Datum uzavření smlouvy: 18.08.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 017 208,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 230 821,68
Zadávací řízení: Informační kampaň se zaměřením na výsledky 57. výzvy OPŽP – tzv. alternativní doprava

Název (předmět)

Informační kampaň se zaměřením na výsledky 57. výzvy OPŽP – tzv. alternativní doprava

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajistit vhodnou formou prezentaci dosažených výsledků a přínosů Operačního programu Životní prostředí v rámci 57. výzvy – alternativní doprava (dále také jako „projekt“). V rámci projektu dojde k informování široké veřejnosti o využití finančních prostředků z Evropské unie v uplynulém programovém období 2007 – 2013. Projekt rovněž přispěje ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o ekologicky šetrném alternativním pohonu CNG, příslušné plnící infrastruktuře a příznivějším dopadu CNG na kvalitu života obyvatel České republiky. V rámci projektu budou komunikovány konkrétní přínosy (snížení množství emisí, úspora finančních prostředků – rozdíl CNG/konvenční paliva, aj.).
Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy