Smlouva: Zajištění seminářů a konference zaměřených na výměnu zkušeností a rozvoj metodického zázemí environmentálních subjektů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 34
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 345 380,00
Cena v Kč vč. DPH: 345 380,00
Zadávací řízení: Zajištění seminářů a konference zaměřených na výměnu zkušeností a rozvoj metodického zázemí environmentálních subjektů

Název (předmět)

Zajištění seminářů a konference zaměřených na výměnu zkušeností a rozvoj metodického zázemí environmentálních subjektů

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění seminářů a konference zaměřených na výměnu zkušeností a rozvoj metodického zázemí environmentálních center a poraden a dalších subjektů podpořených v rámci Prioritní osy 7 z Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) 2007 – 2014. Semináře mají za cíl zkvalitnění environmentálního vzdělávání zejména předškoláků a žáků v mladším školním věku – se zaměřením na rozvoj metod kontaktu dětí s přírodou. Z hlediska formátu metodické podpory se jedná o sérii seminářů pro subjekty podpořené v rámci PO7 OPŽP 2007 –2013, včetně podpořených mateřských škol a lesních mateřských škol. Druhá dílčí část předmětu veřejné zakázky je zaměřena na metodickou podporu environmentálního vzdělávání v terénu formou vícedenní konference zejména pro lektory ekocenter a ekoporaden podpořených v rámci PO7 OPŽP 2007 – 2013. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy