Smlouva: Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 25
Datum uzavření smlouvy: 02.06.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 895 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 502 950,00
Zadávací řízení: Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Název (předmět)

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření pracovního postupu pro návrhy a realizaci opatření na vodních cestách ke zvýšení krajinné a ekosystémové diverzity a zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a přilehlé části údolní nivy za účelem zlepšování přírodního prostředí a dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí při zohlednění protipovodňové ochrany a stávajících podmínek a parametrů pro provozování plavby. Bližší
specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 ZD. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy