Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Likvidace nepotřebných 13 hydrogeologických vrtů v oblasti jímacího území Káraný 28.08.2019
Zajištění karty MultiSport pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 28.08.2019
Dodávka výpočetní techniky pro krizové řízení MŽP 23.08.2019
Analýza vhodných způsobů komunikace o tématu biologické rozmanitosti 22.08.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace spalovny nemocničního odpadu" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 22.08.2019
Zápis o předání osobních vozidel 21.08.2019
Zápis o předání osobních vozidel 21.08.2019
Podpora činnosti experta v pracovní skupině v rámci Stockholmské úmluvy pro monitoring rtuti 20.08.2019
Zpracování analýzy způsobů šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 15.08.2019
Studie posouzení dopadů na životní prostředí při výrobě nápojových kelímků z různých druhů plastů 14.08.2019
Zajištění podpory a služeb k systému Evidence myslivosti 05.08.2019
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolových pracovních skupin TFEIP, TFIAM a TFMM a mezinárodního programu spolupráce ICP IM 31.07.2019
Dohoda o postupu při vymáhání a mezivěřitelská dohoda 30.07.2019
Vytvoření Centrálního datového skladu map povodňových rizik a povodňového nebezpečí (CDS 2.0) a související služby 26.07.2019
Podpora činnosti experta v pracovních skupinách k monitoringu ustanovených v rámci Stockholmské úmluvy 25.07.2019
Sdílení zkušeností s implementací Stockholmské úmluvy na 9. zasedání konference smluvních stran 25.07.2019
Pravidelné servisní prohlídky a opravy čisticích strojů v autoprovozu Ministerstva životního prostředí 23.07.2019
Zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení 23.07.2019
Zajištění dočasného chovu živých exemplářů úhořího a následné vypuštění do volné přírody 19.07.2019
Poradenství při přípravě Programového dokumentu OPŽP 2021 - 2027 se zaměřením na analytickou a strategickou část dokumentu v oblastech ochrany ovzduší a energetických úspor 12.07.2019