Smlouva: Zpracování Hodnotící zprávy nastavení programu RES+ se zaměřením na výzvy pro instalace fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp Modernizačního fondu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8321
Evidenční číslo: 220264
Datum uzavření smlouvy: 05.01.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 242 000,00

Název (předmět)

Zpracování Hodnotící zprávy nastavení programu RES+ se zaměřením na výzvy pro instalace fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp Modernizačního fondu

Schválil / podepsal

Ing. Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku

Stručný popis

Zpracování Hodnotící zprávy nastavení programu RES+ se zaměřením na výzvy pro instalace fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp Modernizačního fondu.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy