Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.06.2018
Pořízení aktivních síťových prvků pro resort MŽP v roce 2018 22.06.2018
Servis tiskových zařízení II 22.06.2018
Zpracování zásad regulace vybraných invazních nepůvodních druhů 22.06.2018
Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2017 20.06.2018
Zpracování návrhu Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2019 – 2021 a sběr analytických podkladů k obsahovému tématu Příroda 19.06.2018
Zpracování posudku k záměru "Deemulgační stanice v areálu ČOV Staré Město" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.06.2018
Realizace geologických prací s názvem "Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu" 16.06.2018
Zajištění pronájmu prostor a souvisejících služeb nezbytných k řádnému zabezpečení konání veřejného projednání záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany" 15.06.2018
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 2018 - 2021 15.06.2018
Tiskárny pro potisk plastových karet 06.06.2018
Analýza materiálu Evropské komise k problematice udělování výjimek z aplikace úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a posouzení kompatibility stávajících používaných postupů (zejména u ekonomických výpočtů) s doporučeními uvedeného mat 05.06.2018
Pozáruční servis výpočetní techniky 01.06.2018
Zajištění servisu a oprav vozidel Toyota v letech 2018 – 2021 01.06.2018
Zpracování posudku k záměru "VTL plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.06.2018
Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí 31.05.2018
Služba auditu procesu veřejných zakázek a studie využití ECM 31.05.2018
Vytvoření řídicího systému datových zdrojů a informačních výstupů rezortu životního prostředí II. 31.05.2018
Zajištění služeb pevné telefonie pro MŽP II 31.05.2018
Analýza probíhajících činnosti k monitoringu stavu ekosystémů ve vztahu k znečišťování ovzduší a návrh monitorovací sítě pokrývající požadavky čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2284 30.05.2018