Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 2/Oblast 2 10.05.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 4/Oblast 4 10.05.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro MŽP 04.05.2023
Návrh ploch pro umístění obnovitelných zdrojů energie v České republice - pro větrnou a solární energii 04.05.2023
Aktualizace rozpočtu správce zálohového systému pro PET lahve 26.04.2023
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast léčivých přípravků a virologie 25.04.2023
Činnost spolupracovníka České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast biotechnologického průmyslu 25.04.2023
Posouzení krizového řízení MŽP ČR za posledních 5 let 24.04.2023
Smlouva o zajištění cateringových služeb 14.04.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Stabilizace odpadů BOME - Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o." 14.04.2023
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 13.04.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro ČGS 12.04.2023
Zhotovení videí, spotů a filmů v oblasti PR a komunikace Ministerstva životního prostředí 11.04.2023
Dohoda o vytvoření a správě úvěrového fondu ZP 2023 05.04.2023
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro OVSS MŽP - Ústí n. Labem (centrální nákup Ministerstva vnitra) 04.04.2023
Zpracování ex ante hodnocení návrhu programu MŽP 03.04.2023
Technické a organizační zajištění akcí OPŽP a OPST v letech 2023-2026 II 31.03.2023
Pořízení stolů do jídelny a vybavení kanceláře členů vedení Ministerstva životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 30.03.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav" 30.03.2023
Zpracování analýzy k prověření "možnosti implementace systému rozšířené odpovědnosti výrobce do dalších oblastí odpadového hospodářství v ČR" 30.03.2023