Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Posouzení fyzické ochrany vybraných budov resortu MŽP 02.11.2022
Zajištění podpory a rozvoje systému enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS 02.11.2022
Školení Schopnost týmové spolupráce 01.11.2022
CZ PRES - catering pro 24. jednání valného shromáždění IMPEL (RD CNS ÚV) - oprava za znepřístupněný chybný záznam z 06.12.2022 31.10.2022
Penetrační test IS TiramisO 31.10.2022
Expertní podpora rozvoje IT platforem MŽP 26.10.2022
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 26.10.2022
Nákup osobního automobilu kategorie 2A plug-in hybrid pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 25.10.2022
Nákup osobního automobilu kategorie 3B benzín (limuzína) pro potřeby MŽP v DNS MF v rámci CNS 25.10.2022
Nákup osobních automobilů kategorie 1A plug-in hybrid pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 25.10.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění, techniky a prostor pro akci IWC 68 (Mezinárodní velrybářská komise) ve Slovinsku 24.10.2022
CZ PRES - zajištění recepce pro 9. ministerskou konferenci procesu ŽP pro Evropu na Kypru 24.10.2022
Penetrační test IS HNVO 21.10.2022
Zpracování posudku k záměru "Změna dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti na ložisku Velký Luh" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 21.10.2022
Integrace OKbase na Elektronický systém interních aktů řízení 20.10.2022
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 20.10.2022
CZ PRES - zajištění prostor pro akci 31st Meeting of the CIS Working Group on Floods 17.10.2022
Nákup osobních automobilů kategorie 3B benzín pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 16.10.2022
Technické zabezpečení akce Global Goals Summit 2022 a Galavečera předání Cen SDGs 2022 12.10.2022
Analýza regionálních strategií adaptace na změnu klimatu 10.10.2022