Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo 18.07.2018
Smlouva o dílo 18.07.2018
Smlouva o dílo 18.07.2018
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle zákona o posuzování vlivů na prostředí 18.07.2018
Zpracování posudku k záměru "D4 v úseku – křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 18.07.2018
Zpracování posudku k záměru "Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 18.07.2018
Audit a optimalizace licenčního pokrytí prostředí Microsoft 17.07.2018
Dodávky výpočetní techniky – I. minitendr 2018 17.07.2018
Poskytování odborné podpory činnosti DPO 16.07.2018
Služby v oblasti ICT k návrhům vybraných AIS 16.07.2018
Zpracování technických dat a odborných podkladů pro akce konané v rámci Chemického programu OECD - pracovní skupiny pro chemické havárie 16.07.2018
Podklady pro 4. národní zprávu v rámci Stockholmské úmluvy a hodnocení kandidátských látek 12.07.2018
Zajištění účasti České republiky v expertních skupinách Stockholmské úmluvy k hodnocení látek a monitorování 12.07.2018
Zajištění zastoupení expertů z České republiky na regionálních a globálních jednáních souvisejících s Minamatskou úmluvou o rtuti v roce 2018 12.07.2018
Zpracování posudku k záměru "Doplnění technologie Kovohutě Příbram" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.07.2018
Oprava venkovní kanalizace na pozemcích MŽP 09.07.2018
Organizace série sedmi jednodenních seminářů zaměřených na sdílení výsledků projektu "Ochrana, výzkum a udržitelný rozvoj mokřadů ČR" s pracovníky ochrany přírody 09.07.2018
Sledování a vyhodnocení změn hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu 09.07.2018
Spolupráce na realizaci projektu "Improvement of conservation status of habitat types and species of European importance at abandoned military areas" v rámci programu LIFE (Military LIFE for Nature, ev.č. LIFE15 NAT/CZ/001028) 27.06.2018
Aktualizace informací o výskytu fáze a stavu kontaminace na lokalitě Milovice – Boží Dar 26.06.2018