Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Revize a opravy elektrozařízení v budově MŽP 15.06.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Pokračování těžby na ložisku sklářského a slévárenského písku Střeleč" 15.06.2023
Nákup osobního automobilu Hyundai Kona EV Power 13.06.2023
Činnost experta Minamatská úmluva 12.06.2023
Servisní služby a opravy čisticích strojů v autoprovozu 12.06.2023
Smlouva o nájmu vozidla Toyota Mirai FCEV 12.06.2023
Smlouva o zajištění cateringových služeb na akci akce "Fórum udržitelného rozvoje 2023" 12.06.2023
Zajištění technického zabezpečení akce "Fórum udržitelného rozvoje 2023" 12.06.2023
Zajištění monitoringu tekoucích vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2023 - povodí Moravy 09.06.2023
Zajištění zpracování analýzy životních situací/perspektivy příjemců politik 09.06.2023
Zajištění monitoringu tekoucích vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2023 - povodí Ohře 08.06.2023
Zajištění monitoringu tekoucích vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2023 - povodí Vltavy 08.06.2023
Věcná a logistická příprava a provedení setkání zúčastněných subjektů Karpatské úmluvy (kulatý stůl) v regionu Karpat v České republice 07.06.2023
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - hodnocení rizik GM mikroorganismů 06.06.2023
Zajištění monitoringu tekoucích vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2023 - povodí Odry 06.06.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro ČGS II 02.06.2023
Smlouva na poskytování služeb KIVS - KTS 02.06.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti" 02.06.2023
Činnost členky České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - veterinární medicína 01.06.2023
Návrh řešení rizik při budování vrtů pro tepelná čerpadla a studny 01.06.2023