Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Činnost členky České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - veterinární medicína 01.06.2023
Návrh řešení rizik při budování vrtů pro tepelná čerpadla a studny 01.06.2023
Smlouva o zajištění školení RECETOX 01.06.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro SNPŠ 25.05.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Recyklace odkaliště Chvaletice - Trnávka" 24.05.2023
Zajištění dopravy autobusem pro členy Českého ramsarského výboru a expertní skupiny na cestu do SR 23.05.2023
Zajištění konání krajských kol environmentálních soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda 22.05.2023
Spolupráce s Českou komisí pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty v oblasti mikrobiologie a detekce geneticky modifikovaných mikroorganismů 19.05.2023
Uchovávání vzorků a hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů a v další související činnosti 19.05.2023
EKOFILM 2023-2024 18.05.2023
Penetrační test IS Registr CITES 16.05.2023
Provedení analýzy VMware prostředí II 16.05.2023
Posouzení organizačního nastavení odborů výkonu státní správy I až IX v rámci struktury MŽP 15.05.2023
Zpracování právní analýzy pro připravovanou novelu zákona o obalech 15.05.2023
Prodloužení podpory kompletního řešení pro automatizovanou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty na koncových bodech infrastruktury Ministerstva životního prostředí 12.05.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 1/Oblast 1 10.05.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 2/Oblast 2 10.05.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 4/Oblast 4 10.05.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro MŽP 04.05.2023
Návrh ploch pro umístění obnovitelných zdrojů energie v České republice - pro větrnou a solární energii 04.05.2023