Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Prezentace na COP 11 Stockholmské úmluvy 18.07.2023
Přísečnice - mapovací revize opuštěných úložných míst 18.07.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu odpadu a rozšíření škvárového hospodářství" 18.07.2023
Zajištění letecké hasičské služby v roce 2023 na území České republiky v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie 14.07.2023
Metodická podpora a právní poradenství v rámci veřejných zakázek 13.07.2023
Podpora licencí AuditPro 10.07.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Ekologizace teplárny Chomutov - 2. etapa" 07.07.2023
Podnájem prostoru k parkování vozidel 03.07.2023
Zajištění odborných konzultačních služeb pro platformu Cisco Webex 03.07.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK III. 29.06.2023
Nájem a provozování nápojových a svačinových výdejních automatů 29.06.2023
Nájemní smlouva - opravy plynovodů 29.06.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 3/Oblast 3 28.06.2023
Propagační předměty pro projekty LIFE II 28.06.2023
Expert POPRC, Stockholmská úmluva 27.06.2023
Zajištění zpracování údajů pro potřeby aktualizace Národního implementačního plánu pro implementaci Stockholmské úmluvy 2024-2029 27.06.2023
Zajištění vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností formou teambuldingu „Outdoor workshop" 21.06.2023
Smlouva o vypořádání závazků_E-learning 20.06.2023
Zpracování podkladů pro akce a činnosti konané v rámci Úmluvy o účincích průmyslových hiavárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) 20.06.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK II 16.06.2023