Smlouva: Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VCS - východ (III. etapa)"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9456
Evidenční číslo: 230112
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 120 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 145 200,00

Název (předmět)

Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VCS - východ (III. etapa)"

Schválil / podepsal

Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Stručný popis

Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VCS - východ (III. etapa)".

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy