Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka - účast na semináři "Seminář k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řizení o nich"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017
Zajištění provozu Domu přírody - Slavkovský les
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.03.2017
Objednávka - překlad textů do Supplementa OC 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017
Dodávka originálního spotřebního materiálu Brother
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 31.03.2017 08:00
Objednávka - turistické vývěsní mapy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017
Tiskárna pro pob. Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 28.03.2017 10:00
Tisk a doprava brožury "Ohrožené druhy hořečků v České republice - hořeček nahořklý a hořeček drsný sturmův".
nadlimitní Zadáno 23.03.2017 30.03.2017 10:00
Překlad Záchranného programu pro perlorodku říční do Aj
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017 30.03.2017 10:00
OI HK - nákup směsí do ostřikovačů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017 03.04.2017 08:00
Hygienické potřeby
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2017
Objednávka - autobusová doprava na výstavu trofejí
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2017
Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 10.04.2017 09:00
Servisní činnost pro vodohospodářská zařízení Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 29.03.2017 09:00
Objednávka - zvuková technika včetně montáže
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 22.03.2017 09:00
Objednávka - úklid odpadků v zámeckém parku Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016