Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka inkoustového plotru pro SJČR
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2017 17.05.2017 09:00
Podpora k Informačnímu systému evidence odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 16.05.2017 09:00
Vybavení pracovišť OLM
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 02.05.2017 12:00
Online výuka polského jazyka 2017-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 16.05.2017 10:00
Havarijní oprava dvou tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017 28.04.2017 12:30
Výměna stropních svítidel Brno 2017 - materiál
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2017 11.05.2017 09:00
Multifunkční tiskárna pro OMTZ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017 03.05.2017 12:00
Objednávka - autobusová doprava z Vrchlabí do Polska
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017
Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017 04.05.2017 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabie RZ: 1AJ 4076
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2017 04.05.2017 08:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017 - opakované zadávací řízení
nadlimitní Zadáno 20.04.2017 29.05.2017 10:00
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací řízení
nadlimitní Zadáno 20.04.2017 29.05.2017 09:00
Rekonstrukce chodníku Horní Mísečky – Jestřábí boudy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 05.05.2017 10:00
VT pro OČO Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 21.04.2017 12:00
Objednávka - prodloužení maintenance SW PRTG
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016