Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzavření rámcových dohod na projektové práce
podlimitní Zadáno 29.03.2017 20.04.2017 10:00
Servisní smlouva o poskytování služeb v oblasti údržby technických zařízení - vratové, dveřní a nakládací techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017
Pastva travních porostů v NPR Koda a NPP Zlatý kůň (JZ část CHKO Český kras) velkým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 06.04.2017 10:00
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras (SZ část CHKO) velkým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 06.04.2017 10:00
tisk 3 čísel sborníku Příroda (34, 35, 36)
nadlimitní Zadáno 28.03.2017 04.04.2017 09:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 06.04.2017 10:00
Servisní podpora Oracle SAMFS – HSM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 05.04.2017 08:00
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras malým stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 03.04.2017 10:00
Tisk a doprava komiksu "Perlorodky"
nadlimitní Zadáno 27.03.2017 03.04.2017 10:00
Údržba zámeckého parku a přilehlých ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 05.04.2017 09:00
Objednávka - oprava vchodových dreří Dolní Malá Úpa 119-Skalní hrad
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017
Objednávka - školení obsluh řetězových pil a křovinořezů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017
Objednávka - účast na semináři "Seminář k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řizení o nich"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017
Zajištění provozu Domu přírody - Slavkovský les
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.03.2017
Objednávka - překlad textů do Supplementa OC 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016