Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Krkonošské muzeum –udržovací práce a věž
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 19.04.2017 19:00
Návštěvnické středisko - prováděcí projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 21.04.2017 10:00
tisk a doprava sborníku "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"
nadlimitní Zadáno 05.04.2017 12.04.2017 09:10
grafická příprava, sazba a prepress sborníku "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"
nadlimitní Zadáno 05.04.2017 12.04.2017 09:00
OI OV - zajištění drobné údržby budovy OI Ostrava za 3-4/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017
OI OV - oprava blokace ruční brzdy zadních kol vozidla Honda HR-V, RZ:4A1 4673
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 13.04.2017 08:00
Správa, podpora a dohled nad aplikacemi Lotus Notes
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 11.04.2017 09:04
Objednávka - nákup TV včetně montáže a nastavení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017
Objednávka - grafická příprava a tisk letáku
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017
Objednávka - vyčištění velkoformátového tiskového stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017
Modernizace systémů pro distanční měření a pozorování atmosféry
nadlimitní Zadáno 03.04.2017 15.05.2017 10:00
Dodávka traktorového nosiče kontejnerů, vč. 1 ks kontejneru
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2017 21.04.2017 10:00
Tisk a doprava mapového atlasu "Atlas fragmentace a prostupnosti krajiny ČR"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2017 06.04.2017 10:00
Rekonstrukce porostů v EVL Dománoviský les
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 05.04.2017 10:00
grafický návrh a sazba interního zpravodaje AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 29.03.2017 05.04.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016