Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - oprava blokace ruční brzdy zadních kol vozidla Honda HR-V, RZ:4A1 4673
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 13.04.2017 08:00
Správa, podpora a dohled nad aplikacemi Lotus Notes
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 11.04.2017 09:04
Objednávka - nákup TV včetně montáže a nastavení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017
Objednávka - grafická příprava a tisk letáku
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017
Objednávka - vyčištění velkoformátového tiskového stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017
Modernizace systémů pro distanční měření a pozorování atmosféry
nadlimitní Zadáno 03.04.2017 15.05.2017 10:00
Dodávka traktorového nosiče kontejnerů, vč. 1 ks kontejneru
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2017 21.04.2017 10:00
Tisk a doprava mapového atlasu "Atlas fragmentace a prostupnosti krajiny ČR"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2017 06.04.2017 10:00
Rekonstrukce porostů v EVL Dománoviský les
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 05.04.2017 10:00
grafický návrh a sazba interního zpravodaje AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 29.03.2017 05.04.2017 09:00
Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice – polopřirozený odchov perlorodek říčních – II. Etapa 2017 - 2022
nadlimitní Zadáno 29.03.2017 12.05.2017 10:00
Uzavření rámcových dohod na projektové práce
podlimitní Zadáno 29.03.2017 20.04.2017 10:00
Servisní smlouva o poskytování služeb v oblasti údržby technických zařízení - vratové, dveřní a nakládací techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017
Pastva travních porostů v NPR Koda a NPP Zlatý kůň (JZ část CHKO Český kras) velkým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 06.04.2017 10:00
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras (SZ část CHKO) velkým smíšeným stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 06.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016