Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VT pro pob. Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 15.05.2017 11:00
Uzavření rámcové smlouvy na dezinfekci, deratizaci, dezinsekci
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017
Nákup 2 kusů elektronických úředních desek
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 17.05.2017 09:00
Objednávka - oprava auta Octavia combi
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017
Objednávka - stěhování propagačního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017
Stěhování sbírkových a nesbírkových předmětů z Památníku zapadlých vlastenců
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017
Pokosení travních porostů v NPP Polabská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 18.05.2017 08:30
Tonery HP originální 5 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 15.05.2017 11:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na území NP Šumava
nadlimitní Zadáno 05.05.2017 11.07.2017 10:00
Objednávka - nábytek do recepce KM Jilemnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017
Softwarová podpora (maintenance) ArcGis - Esri
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 16.05.2017 12:00
Dodávka ekologických pelet a briket pro rok 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 19.05.2017 08:00
Údržba rastrových záhonů v klášterní zahradě
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 11.05.2017 09:00
Nákup hygienických a čistících prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 11.05.2017 09:00
Opatření na podporu sysla obecného na části EVL Raná-Hrádek – mechanizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 15.05.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016