Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sečení travního porostu v PR Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 28.06.2017 14:00
Sečení travního porostu v PP Podloučky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 28.06.2017 13:00
Likvidace invazních druhů rostlin v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 28.06.2017 10:00
Pastva smíšeným stádem ovcí a koz na části lokality Raná
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 27.06.2017 08:00
Objednávka - výuka angličtiny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017
Výměna koberců v budově AOPK ČR v Ústí nad Labem, Bělehradská č. p. 1308/17 - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 29.06.2017 08:00
Péče o luční stanoviště v PP Louka u Staré Huti a PP Hvožďanská louka v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017
Sečení travního porostu v PP Libunecké rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 27.06.2017 08:00
Sečení - lokalita Opolone k.ú. Horní Lomná
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017
Zajištění vývoje a podpory IS Dešťovka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017
Rekonstrukce oplocenky v NPR Pluhův bor a redukce MD v PR Vlček
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017
VT pro CPP Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 21.06.2017 12:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 28.06.2017 09:00
Sečení travního porostu v PP Oborská luka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 26.06.2017 08:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 27.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016