Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektové a inženýrské práce pro projektovou dokumentaci na rekonstrukci střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 02.02.2018 08:00
Poskytování služeb PCO pro objekty Praha-Kamýk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 18.01.2018 10:00
Poskytování služeb PCO pro objekty Praha-Komořany
nadlimitní Zadáno 15.01.2018 18.01.2018 10:00
Správa aplikací GIS ISOP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 23.01.2018 09:30
Digitalizační pracoviště II.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 22.01.2018 13:00
Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 24.01.2018 10:00
Dům přírody Žďárských vrchů - TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 23.01.2018 10:00
Dispoziční studie s propočtem pro rekonstrukci objektu BRI v Praze - Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 31.01.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na projektové práce na cestách
podlimitní Zadáno 09.01.2018 31.01.2018 10:00
Dodávka plocenkových dílů pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 24.01.2018 08:00
Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření - aktivita č. 3
nadlimitní Zadáno 09.01.2018 21.02.2018 09:00
Dodávka impregnovaných kůlů 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018 23.01.2018 08:00
Dodávka propagačního materiálu - hrací domino
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2018 22.01.2018 10:00
Odvoz dříví - pila Solnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2018 18.01.2018 11:00
Pěstební činnost na území KRNAP a jeho OP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2018 01.02.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016