Veřejná zakázka: Kosení PP Hvožďanská louka 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7861
Systémové číslo: P17V00001111
Evidenční číslo zadavatele: 44
Datum zahájení: 22.06.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení PP Hvožďanská louka 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pokosení, shrabání a odstranění biomasy těžkou mechanizací v PP Hvožďanská louka a jejím ochranném pásmu na p.p.č. 180/4, 180/6, 180/7, 180/9, 180/10, 180/12, 182, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/8, 187/9, 195, 198, 199 a 200 v k.ú. Načetín u Drahotína, 651/3, 651/4, 651/7, 651/9, 651/11 a 651/13 v k.ú. Hvožďany u Poběžovic na celkové ploše 3,45 ha. Během vegetační sezóny bude provedena dvojí seč – 1. seč od 15. 7. 2017 do 31. 7. 2017 a 2. seč od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017. Celková plocha ke kosení je 6,90 ha. Zvláčení plochy o velikosti 3,81 ha na p.p.č. 180/4, 180/6, 180/7, 180/11, 180/12, 182, 187/1, 187/2, 187/4, 187/5, 187/3, 187/8, 187/6, 187/7, 187/11, 187/12, 187/9, 187/10, 187/17 v k.ú. Načetín u Drahotína, 651/3, 651/7, 651/9, 651/11 a 651/13 v k.ú. Hvožďany u Poběžovic. Bránování bude provedeno po 2. seči do 31. 10. 2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 524 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky