Veřejná zakázka: Odborné podklady - inventarizační průzkumy MZCHÚ (PP Veský mlýn, připravovaná PP Niva Bílého potoka) v oboru botanika a bryologie 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7863
Systémové číslo: P17V00001113
Evidenční číslo zadavatele: 44
Datum zahájení: 22.06.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odborné podklady - inventarizační průzkumy MZCHÚ (PP Veský mlýn, připravovaná PP Niva Bílého potoka) v oboru botanika a bryologie 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení inventarizačních průzkumů v oborech botanika a bryologie pro PP Veský mlýn (32 ha) a připravovanou PP Niva Bílého potoka (13 ha) jako podkladů pro přípravu plánů péče. Rozsah zkoumaného území bude v souladu s vymezením hranic PP Veský mlýn dle nařízení č. 6/2002 Okresního úřadu Domažlice ze dne 20. 5. 2002 a s vymezením navrhované PP Niva Bílého potoka dle geodetického zaměření. Průzkumy budou respektovat pravidla stanovená Metodikou inventarizačních průzkumů maloplošných zvláště chráněných území, autorský kol. T. Bartoníčka, vypracovanou AOPK ČR (dále jen Metodika).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 88 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky