Veřejná zakázka: Ruční kosení na části EVL Radobýl - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7872
Systémové číslo: P17V00001122
Datum zahájení: 22.06.2017
Nabídku podat do: 07.07.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení na části EVL Radobýl - 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C2. Ruční kosení travního porostu na části EVL Radobýl o výměře 1,7444 ha, p. p. č. 5110/1 v k. ú. Litoměřice. Opatření bude provedeno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemku, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy. V rámci ručního kosení bude odstraněno i případné zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Opatření bude provedeno v souladu se "Standardem SPPK D02 004:2017 Sečení", který je v příloze tohoto zadávacího řízení. Ruční kosení, včetně odklizení hmoty, proběhne v termínu od 15. 8. do 20. 9. 2017. Solitérní dřeviny budou ponechány na ploše. Jedná se o členitý a kamenitý pozemek, který je částečně rozryt od divokých prasat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 48 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky