Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení v PR Hořina
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Kosení a vláčení v PR Pustá Rudná
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Objednávka - 6 ks stolů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II. doplnění
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016 12.01.2017 10:00
Objednávka - doprava krmiva pro zvěř ÚP Černý Důl
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2016
Uzavření rámcových smluv na přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM na území KRNAP a jeho OP
podlimitní Zadáno 16.12.2016 11.01.2017 10:00
Úprava knihovnické databáze
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2016
Uzavření rámcových smluv na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
podlimitní Zadáno 15.12.2016 11.01.2017 10:00
Katalogizace a rekatalogizace studií a výzkumných zpráv
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2016
Lesnická opatření 2015, NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2016 12.08.2015 12:00
Nákup IP telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 19.12.2016 09:00
Mobilní telefonní přístroje 12/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 14.12.2016 10:00
Objednávka - výměna kotle na tuhá paliva
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016
Objednávka - ošetření výzvamného dubu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016
VT pro ÚI Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2016 15.12.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016